Gimp návody

Menu

Novinky
Návody
Kniha hostů
Kontakt

Text a vstvy

V prvním návodu co se týče gimpu se budeme zabývat textem a vrstvami. Nejprve si vytvoříme nový dokument Ctrl+N a zvolíme nástroj text „t“. Klikneme doprostřed dokumentu a vytvoří se nám prostor na psaní.

Pokud kliknete a táhnete myší do strany, vytvoří se vám textové pole. Tímto způsobem si vytvoříte pole, které potřebujete.

Teď se přesuneme na levý panel. Najdeme tady standartní nastavení písma. Typ písma, velikost, barvu, zarovnání a tak dále. U velikosti si můžete také nastavit, v jakých jednotkách chcete velikost nastavovat.
Pravý panel obsahuje vrstvy. Pro přesouvání vrstvy slouží nástroj přesun „m“. Pro přesun určité vrstvy ji musíte mít označenou a také zaškrtnuté u nastavení přesunu – Přesunout aktivní vrstvu. Všechno co děláte na svém dokumentu, by se mělo vkládat do nové vrstvy. Tu vytvoříte pomoci zkratky Ctrl+Shift+N. U písma se vytvářejí vrstvy samy.