Gimp návody

Menu

Novinky
Návody
Kniha hostů
Kontakt

Obrázek z textu

Obrázek z textu


Otevřeme si obrázek v programu.
Vytvoříme novou vrstvu Ctrl+shift+n s bílým pozadím. Tuto vrstvu přehodíme pod obrázek.


Teď si najdeme nějaký náhodný text. (třeba blábot.cz)


Zvolíme nástroj text „t“ a klikneme do rohu obrázku u nastavení nástroje zaklikneme použít editor a do toho okna kopírujeme text, aby nám zakryl celý obrázek.
Tuto vrstvu s textem máme pod vrstvou s obrázkem. V nastavení jde také zmírnit mezery mezi řádky, tu mám -6.


Teď u vrstvy s obrázkem nastavíme režim prolnutí na clona.
Klikneme pravým na vrstvu a sloučíme viditelné vrstvy.
Můžete ještě výsledek duplikovat a nastavit u něj režim prolnutí na násobení.
______